Reglerne i kortspillet Canasta

Reglerne i kortspillet Canasta

Er du på udkig efter et spændende kortspil til din næste spilaften, så er kortspillet Canasta en oplagt kandidat.

Kortspillet har en gammel historie bag sig og har været et populært spil i mange år – og med god grund. Canasta er nemlig lige dele underholdende og udfordrende, da spillet kræver både snedighed og strategisk overblik, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at ende som vinder. Foretrækker man at nyde et godt kortspil i eget selskab, tilbyder Canasta stadig gode muligheder for underholdning. Spillet kan nemlig spilles som både et holdspil samt som enkeltspil, fysisk såvel som online.

Læs med her, hvor vi dykker ned i Canasta og udforsker det sjove spil. Her kan du blive klogere på alle spillets regler, lære de vigtigste begreber og ikke mindst, hvordan man styrer spillets gang.

Introduktion til Canasta

Reglerne i kortspillet Canasta

Canasta er et kortspil i rommy-familien. Spillet er for 4 personer, som deles op i to hold, der spiller mod hinanden. Er spillerantallet mindre eller mere end 4, bliver det til et enkeltsmandsspil, hvor alle spiller mod hinanden. For at spille Canasta skal man bruge to kortspil med fire jokere i alt.

Canasta behøves dog ikke kun at spilles fysisk med andre. Det kan også nydes i eget selskab online som et casinospil. Har du mod på kaste dig ud i Canasta og øve dine strategiske evner online, kan du hos BonusUdenIndbetaling.dk finde et overblik over de bedste casinobonusser uden indbetaling.

Spillets formål

Canasta går ud på, enkeltvis eller i hold, at samle så mange point som muligt. Måden man samler point på er at bygge såkaldte ‘canastaer’, som er en kombination af syv kort af samme værdi. Det hold eller den spiller, som først får 5000 point, vinder spillet. Det kræver ofte flere spil, før man når 5000 point.

Det kan anbefales at have en blok eller en mobil ved hånden, så man løbende kan notere pointstillingen.

Kortgivning

Kortene fordeles med 11 kort til hver spiller. De resterende kort samles i en trækbunke, som lægges på bordet med billedsiden nedad. Det øverste kort i trækbunken vendes om og lægges ved siden af. Dette er afkastbunken. I alle runder skal hver spiller lægge et kort i afkastbunken. Det er også muligt for spillerne at tage et kort fra afkastbunken op på hånden.

Kortværdier i Canasta

Kortene giver forskellige point i Canasta. Kortværdierne er som følgende:

 • Joker: 50 point
 • Es: 20 point
 • 8’ere til konger: 10 point
 • 4’ere til 7’ere: 5 point
 • Sorte 3’ere: 5 point
 • Røde 3’ere: 100 point
 • 2’ere: 20 point

Særlige kort og begreber i Canasta

Der er en række kort samt begreber, der spiller en særlig rolle i Canasta, og som er vigtige at have styr på, inden man sætter spillet i gang.

I det følgende vil vi præsentere alle de kort og begreber, man skal bruge i spillet.

2’ere og jokere

Både 2’ere og jokere fungerer som ‘wild cards’, hvilket betyder, at de kan træde i stedet for et hvilket som helst andet kort. Har du fx 3 dronninger og en joker, kan jokeren optræde som den manglende dronning.

Røde og sorte 3’ere

I Canasta skelnes der mellem røde og sorte 3’ere. Trækker en spiller en rød 3’er, skal kortet lægges ned på bordet med billedsiden opad med det samme, og spilleren skal trække et nyt kort. En rød 3’er giver 100 point. Hvis et hold får alle de røde 3’ere i spillet, bliver deres bonus fordoblet til 800 point.

De sorte 3’ere har en anden rolle og fungerer som en slags stopkort. Når en spiller lægger en sort 3’er i afkastbunken, må den næste spiller ikke tage afkastbunken op på hånden.

Ægte og uægte Canasta

I Canasta skelner man også mellem en ægte og uægte canasta, som har forskellige pointværdier. En ægte canasta er en kombination af 7 kort af samme værdi fx syv 8’ere. En uægte canasta er en kombination, hvor der indgår wild cards fx fem dronninger og to jokere. I en uægte canasta skal de ægte kort, dvs. ikke wild cards, være i overtal. En ægte canasta giver flere point end en uægte.

Kombinationer

Spiller man i hold, benytter man sig af kombinationer. Det er svært for en enkelt spiller at lægge en hel canasta på egen hånd, og derfor benytter man sig af kombinationer. Det betyder, at en spiller kan lægge en halvfærdig canasta, en kombination, og så kan ens partner hjælpe med at færdiggøre den.

En kombination skal som minimum bestå af tre ens kort. Lægger man en kombination med brug af wild cards, skal der dog altid være overtal af ægte kort i kombinationen.

En spiller må lægge kombinationer ned hver gang, det er deres tur. Det er vigtigt at lægge kombinationer og bygge videre på dem i spillet, da det er via canastaer, man får point.

Åbne spillet

Når en ny runde begynder, skal man i første omgang åbne spillet, inden man frit kan lægge kombinationer ned. For at en spiller kan åbne spillet, skal deres første kombination opfylde en minimumsværdi. Denne minimumsværdi afhænger af, hvor mange point en spiller eller et hold har ved rundens start. Minimumsværdierne er som følgende:

Har du minuspoint i regnskabet, kræves 15 point for at åbne.

Har du 0-1495 i regnskabet, kræves 50 point for at åbne.

1500-2995 i regnskabet kræver 90 point for at åbne.

3000 – 4995 i regnskabet kræver 120 point for at åbne.

Ved spillets begyndelse har alle 0 point. For at åbne spillet skal en spiller (eller deres makker, hvis man spiller i hold) lægge en kombination på minimum 50 point for, at man ikke får minuspoint i regnskabet.

Fx kan en spiller åbne med en kombination af en 2’er og to esser, som tilsammen har 60 point. Spiller man i hold, behøver kun den ene makker at åbne spillet. Åbningen gælder dog ikke for modstanderholdet, som også selv skal åbne deres spil.

Tage bunken

Tager en spiller et kort fra trækbunken, skal man også altid lægge et kort fra hånden ned i afkastbunken. En spiller kan dog også vælge at tage hele afkastbunken. Ønsker en spiller at tage afkastbunken, skal to regler være opfyldt:

 1. En spiller må kun tage bunken, hvis spilleren før lagde et kort i bunken, som man kan bruge til at lægge en kombination.
 2. En spiller skal have to kort på hånden af samme værdi som det øverste kort i bunken.

Tager en spiller afkastbunken, må man ikke også tage et kort fra trækbunken. Før en spiller tager bunken, skal man lægge de kort ned, som opfylder de to regler, og derefter må bunken tages op og blive brugt.

Fryse bunken

Reglerne i kortspillet Canasta

Som spiller kan man vælge at fryse afkastbunken for andre spillere. Fryser en spiller bunken, kan modstanderne ikke tage bunken op, hvilket kan give en strategisk fordel. Der er to måder at fryse bunken på:

 1. En spiller lægger en sort 3’er, et stopkort, øverst på bunken. Bunken er nu frosset for den næste spiller.
 2. En spiller lægger en rød 3’er eller et wild card. Bunken er nu frosset for alle spillerne.

Er bunken frosset, kan en spiller åbne op for den igen ved at lægge to ægte kort af samme værdi som det øverste kort. Hvis en spiller formår at fryse bunken to gange i træk, er bunken spærret for modstanderen resten af spillet, hvilket kan give en stor strategisk fordel.

Lukning

At lukke bunken er et andet strategisk træk, som giver mulighed for at stoppe spillet. Et hold/en spiller kan fx vælge at stoppe spillet, hvis de har flere point end deres modstandere. For at kunne lukke spillet, skal man have mindst to canastaer.

I et hold kan hver makker lukke spillet på begges vegne. Man kan vælge at lukke spillet, hvis man kan lægge alle ens kort ned i kombinationer samt det sidste kort i afkastbunken. Kan alle kortene på hånden indgå i kombinationer, behøver man ikke at lægge et kort i afkastbunken.

Har en spiller nogle sorte 3’ere på hånden, gælder andre regler ved lukning. Idet sorte 3’ere normalt ikke bruges i kombinationer, kan en spiller ikke lukke med to sorte 3’ere. Har en spiller tre eller fire sorte 3’ere, må de dog gerne lægges ned i en kombination, og spillet kan lukkes efter. De sorte 3’ere kan kun benyttes som kombination ved lukning.

Tom trækbunke

Når trækbunken er tom, slutter spillet, også selvom der ikke er blevet lukket.

Enkeltmandsspil

Hvis Canasta spilles som et enkeltmandsspil, er der to ændringer i reglerne:

 1. Hver spiller får 13 kort i stedet for 11.
 2. En spiller kan lukke spillet med kun én canasta i stedet for to.

Spillets gang

Spillet starter hos spilleren til venstre for kortgiveren og går med urets retning. Ved begyndelsen af en tur kan en spiller vælge enten at trække et kort fra trækbunken eller toppen af afkastbunken. For at afslutte en tur skal en spiller lægge et kort i afkastbunken. Spillet forløber sådan, indtil en spiller har åbnet og kan begynde at bygge kombinationer. Har en spiller ikke mulighed for eller lyst til at lægge en kombination, afslutter man blot ens tur med at lægge et kort i afkastbunken.

Kombinationer er først pointgivende, når de ligger på bordet. Ens makker kan også først bygge videre på kombinationer, når de ligger på bordet. Spillet fortsætter, indtil trækbunken er tom, eller spillet bliver lukket.

Pointgivning

Når spillet er sluttet, tælles alle pointene sammen. En spiller/et hold får point for alle de kort, der er lagt ned på bordet. Dertil kan der gives bonuspoint eller minuspoint.

Der gives bonuspoint for følgende kort og handlinger i spillet:

 • Lukning: 100 point
 • En rød 3’er: 100 point
 • Alle røde 3’ere: 800 point
 • Ægte canasta: 500 point
 • Uægte canasta: 300 point

Omvendt gives der minuspoint for de kort, en spiller har tilbage på hånden ved lukning. Her er det kortenes værdi, der omsættes til minuspoint. Har en spiller en rød 3’er på hånden ved lukning, giver dette kort 200 minuspoint.

Det hold eller den spiller, der først når 5000 point, vinder spillet. Det kræver ofte flere spil Canasta, før en spiller når 5000 point.

FAQ

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål.

Hvordan spiller man Canasta?

Canasta spilles enten med 4 personer i to hold eller som et enkeltmandsspil, hvis spillerantallet er mindre eller mere end 4. Målet i Canasta er at få så mange point som muligt ved at opnå canastaer, som er en kombination af syv kort af samme værdi.

Hvor mange kort skal man starte med i Canasta?

Spiller man 4 personer i to hold, skal hver spiller starte med 11 kort. Er spillerantallet mindre eller mere end 4, bliver det et enkeltmandsspil, og hver spiller skal starte med 13 kort i stedet.

Hvor mange jokere i Canasta?

I Canasta benyttes to kortspil med fire jokere i alt.

Kan man lukke med en joker i Canasta?

Et wild card, dvs. en joker eller en 2’er, kan godt bruges til at lukke bunken. Det er kun, hvis en spiller har to sorte 3’ere på hånden, at bunken ikke kan lukkes.